کتاب فروشی معلم http://bookshopmoallem.mihanblog.com 2018-05-22T22:28:46+01:00 text/html 2012-04-20T13:10:57+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر تخفیف ویژه http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/62 <P align=center><FONT size=3>تخفیف ویژه همزمان با نمایشگاه بین المللی کتاب </FONT></P> <P align=center><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10 الی 22 اردیبهشت ماه 1391</FONT></P> <P align=center><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P align=center><FONT size=3>برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید</FONT></P> text/html 2012-04-14T13:20:26+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر تازه های کتاب http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/63 <P>&nbsp; &nbsp; <FONT size=3>حساب دیفرانسیل 2&nbsp; میکرو گاج</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp; درک مطلب عربی به همین سادگی</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;دور دنیا در 4ساعت تجربی - ریاضی - انسانی&nbsp; گاج</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;پاسخ دور دنیا تجربی - ریاضی - انسانی&nbsp; گاج</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;6سال کنکور زرد تجربی - ریاضی - انسانی قلم چی</FONT></P> <P><FONT size=3>پاسخ 6سال کنکور تجربی - ریاضی - انسانی قلم&nbsp;چی&nbsp;</FONT></P> text/html 2012-01-01T14:25:43+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر کتاب های کهنه خود را نو کنید http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/61 <P><FONT size=5>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرح تعویض کتاب های قلم چی&nbsp;</FONT> </P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از 12/10/90&nbsp; تا&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20/11/90</P> text/html 2011-11-10T10:30:30+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم انتشارات بنی هاشمی خامنه http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/60 <P><FONT size=3>نمونه سوالات انتشارات بنی هاشمی خامنه چاپ 90 رسید.</FONT></P> <P><FONT size=2>زبان انگلیسی 3</FONT></P> <P><FONT size=2>زبان فارسی 3 عمومی</FONT></P> <P><FONT size=2>ادبیات 3 عمومی</FONT></P> <P><FONT size=2>عربی 3 انسانی</FONT></P> <P><FONT size=2>جبر و احتمال</FONT></P> <P><FONT size=2>زمین شناسی 3</FONT></P> <P><FONT size=2>فیزیک3تجربی</FONT></P> <P><FONT size=2>شیمی 3</FONT></P> <P><FONT size=2>فیزیک3ریاضی </FONT></P> <P><FONT size=2>دین وزندگی3</FONT></P> <P><FONT size=2>ادبیات3 تخصصی</FONT></P> <P><FONT size=2>زبان فارسی3تخصصی</FONT></P> <P><FONT size=2>عربی3عمومی</FONT></P> <P><FONT size=2>جغرافیا</FONT></P> <P><FONT size=2>فلسفه</FONT></P> <P><FONT size=2>دین وزندگی پیش</FONT></P> <P><FONT size=2>زبان وادبیات پیش</FONT></P> <P><FONT size=2>فیزیک1پیش تجربی- ریاضی</FONT></P> <P><FONT size=2>ادبیات 1انسانی پیش</FONT></P> <P><FONT size=2>عربی1پیش</FONT></P> <P><FONT size=2>ریاضی 1</FONT></P> <P><FONT size=2>فیزیک1</FONT></P> <P><FONT size=2>عربی1</FONT></P> <P><FONT size=2>شیمی1</FONT></P> <P><FONT size=2>مطالعات اول</FONT></P> <P><FONT size=2>ریاضی2</FONT></P> <P><FONT size=2>شیمی</FONT><FONT size=2>2</FONT></P> <P><FONT size=2>فیزیک2</FONT></P> <P><FONT size=2>دین وزندگی2</FONT></P> text/html 2011-10-12T18:08:11+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم شانس دوباره برای ردی های کنکور 90 http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/59 <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>به گزارش مهر، سازمان سنجش شرایط تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی دوره‌ی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی در آزمون سراسری سال 90 را اعلام کرد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، کلیه شرکت‌کنندگان کنکور 90 اعم از داوطلبان مجاز و غیرمجاز به انتخاب رشته که در ردیف پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون مذکور قرار نگرفته‌اند، با توجه به عدم تکمیل ظرفیت رشته ‌های تحصیلی دوره کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، در صورت تمایل برای ادامه تحصیل در رشته‌های مربوطه می‌توانند با ارائه کارنامه نتایج علمی نسبت به ثبت‌نام به صورت مشروط اقدام کنند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>بر این اساس، افراد مایل به ادامه تحصیل می‌توانند با ارائه کارنامه نتایج علمی (کارنامه اولیه داوطلبان که از طریق سایت اینترنتی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org قابل دریافت است) و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی و گواهینامه پیش‌دانشگاهی شخصاً به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای انتخاب رشته مراجعه و نسبت به ثبت‌نام خود به صورت مشروط در یک رشته تحصیلی کاردانی اقدام کنند.</FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مهلت ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت از 16 تا 25 مهر</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>داوطلبان مایل به ادامه تحصیل در این رشته‌ها می‌توانند از روز شنبه 16 مهرماه سال 90 تا روز دوشنبه 25 مهرماه سال 90 شخصاً به یکی از مؤسسات غیرانتفاعی پذیرنده رشته‌های تحصیلی مقطع کاردانی مراجعه کنند. نتایج نهایی این مرحله از تکمیل ظرفیت، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور متعاقباً به مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی ذیربط اعلام خواهد شد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>متقاضی شرکت در این مرحله تکمیل ظرفیت، لازم است مبلغ 28 هزار ریال (2 هزار و 800 تومان) به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و اصل فیش واریزی را به مؤسسه آموزش عالی که برای ثبت‌نام مراجعه می‌کنند، تحویل دهند.</FONT></P> <P dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>پذیرفته‌شدگان نهایی هر یک از رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال 90 مجاز به شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت دوره کاردانی موسسات غیرانتفاعی نیستند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>هر داوطلب منحصراً مجاز به انتخاب یک رشته کاردانی، از یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی خواهد بود و در صورت انتخاب بیش از یک رشته و یا ثبت‌نام در بیش از یک مؤسسه غیرانتفاعی، مشخصات داوطلب متقاضی از ردیف متقاضیان تکمیل ظرفیت حذف شده و شهریه‌های پرداختی وی نیز قابل استرداد نیست.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>رشته کاردانی انتخابی داوطلب در هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، ‌باید منطبق با رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی مربوط که داوطلب در آن ثبت‌نام کرده و در جلسه آزمون آن شرکت کرده است، باشد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>داوطلبان متقاضی باید علاوه بر ثبت‌نام و شرکت در آزمون، واجد شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه‌های راهنما بوده و حداکثر تا پایان شهریورماه سال 90 موفق به اخذ گواهینامه پیش‌دانشگاهی خود شده باشند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>داوطلبان متقاضی در آن دسته از رشته‌های تحصیلی کاردانی مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی که شروع کلاس آنها از نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90 (بهمن ماه) است، می‌توانند حداکثر تا پایان دی‌ماه سال جاری، نسبت به ارائه مدرک پیش‌دانشگاهی خود اقدام کنند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ثبت‌نام از داوطلبان در یک رشته‌ تحصیلی بر اساس ظرفیت مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی به صورت مشروط و با اخذ تعهد کتبی و شهریه ثبت‌نامی صورت می‌پذیرد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>داوطلبان متقاضی شرکت در مرحله‌ی تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 90 موظف به رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای ثبت‌نام و راهنمای انتخاب رشته بوده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم دارا بودن شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی داوطلبان به عهده شخص داوطلب است و در صورت نداشتن هر یک از شرایط عمومی و اختصاصی، شهریه‌های اخذ شده توسط مؤسسات، به هیچ عنوان به داوطلب مسترد نخواهد شد.</FONT></P>&nbsp; text/html 2011-10-12T17:51:17+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم حافظ http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/58 <P><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWTLf4HyHnaTa6syMb1bWa-PNSTZhsKiLi422UvGWbAT1YxdqHE0h8Gbtr"></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; بیستم مهر ماه روز گرامیداشت شیخ اجل</FONT></P> <P><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;خواجه شمس الدین محمد شیرازی</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <P><FONT size=3></FONT>&nbsp;</P> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>الا یا ایها الـساقی ادر کاسا و ناولـها&nbsp;</FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها <BR><BR>بـه بوی نافه‌ای کاخر صبا زان طره بگـشاید</FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;ز تاب جعد مشکینش چه خون افـتاد در دل‌ها <BR><BR>مرا در منزل جانان چه امـن عیش چون هر دم&nbsp;</FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;جرس فریاد می‌دارد که بربندید مـحـمـل‌ها <BR><BR>بـه می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید </FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>کـه سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها <BR><BR>شـب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل </FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>کـجا دانـند حال ما سبکـباران ساحـل‌ها <BR><BR>همـه کارم ز خود کامی به بدنامی کشید آخر&nbsp;</FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;نـهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها <BR><BR>حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ </FONT></DIV> <DIV dir=rtl align=right><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>مـتی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملـها </FONT></DIV><!-- / message --> <P><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif></FONT>&nbsp;</P> text/html 2011-10-07T18:51:54+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر لیست کتاب های گستره علم وفن http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/57 <P>کنکور عمومی و پایه </P> <P>کنکور&nbsp; کامپیوتر</P> <P>کنکور حسابداری</P> <P>کنکور مکانیک</P> <P>کنکور ساختمان</P> <P>کنکور گرافیک</P> <P>کنکور الکترونیک</P> <P>کنکور الکتروتکنیک</P> text/html 2011-09-20T07:50:19+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com ونوس شادترین مشاغل دنیا را بشناسید http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/56 <DIV style="WIDTH: 654px; FONT: 11px tahoma, arial; COLOR: rgb(89,89,89)"><FONT size=2>براساس نظرسنجی كه موسسه ملی تحقیقات دانشگاه شیكاگو انجام داده است، این شغل‌ها در ردیف شادترین شغل‌های دنیا قرار گرفته اند:</FONT></DIV> <DIV style="WIDTH: 672px; HEIGHT: 9px"><FONT size=2><IMG alt="" src="http://www.bartarinha.ir/client/themes/fa/main/img/r_b_kh.gif"><IMG alt="" src="http://www.bartarinha.ir/client/themes/fa/main/img/l_b_kh.gif"></FONT> </DIV><FONT size=2><SPAN style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; FONT: italic 13px tahoma, arial; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px"><FONT face="">تهران امروز:</FONT></SPAN>براساس نظرسنجی كه موسسه ملی تحقیقات دانشگاه شیكاگو انجام داده است، این شغل‌ها در ردیف شادترین شغل‌های دنیا قرار گرفته اند:<BR><BR></FONT> <DIV style="TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=2><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">آتش نشان:</SPAN> 80‌درصد از آتش نشان‌ها از كار خود به‌شدت راضی هستند، چراكه شغل آنها همواره كمك كردن به دیگران و در بسیاری از مواقع نجات جان دیگران از مرگ حتمی است.<BR><BR>با آنكه همه آتش‌نشانان در طول هفته با خطرات زیادی روبه‌رو هستند اما همین حس كمك به همنوع آنها را راضی‌ترین شاغلان دنیا می‌كند.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">فیزیوتراپ:</SPAN> كار این قشر از جامعه هم مستقیما با مردم و كمك به افرادی در ارتباط است كه توان كمتری نسبت به دیگران دارند. آنها هم پس از حل مشكل دیگران از كار خود احساس رضایت می‌كنند و در نتیجه از نظر خود شغل خوب و شادی دارند.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">نویسنده:</SPAN> هر چند بسیاری از نویسندگان، نه تنها در ایران بلكه در سراسر دنیا، همواره از كم بودن دستمزدها و حقوق خود ابزار ناراحتی می‌كنند اما حس خوب روی كاغذ آوردن ذهنیت‌ها و تفكرات شخصی برای این افراد، شغل نویسندگی را جذاب، دوست داشتنی و حتی شاد می‌كند.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">معلم: </SPAN>اگر چشم خود را به روی حقوق ناچیز معلمان ببندید و به دیگر ویژگی‌های معلمی به ویژه ارتباط با بچه‌ها و آموزش درس‌ها و نكات تازه به دیگران فكر كنید، حتما معلمی را شغلی شاد و دوست‌داشتنی می‌یابید.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">هنرمند:</SPAN> معمولا وقتی صحبت از روحیه لطیف می‌شود، اولین كسانی كه به ذهن می‌آیند، هنرمندان هستند. البته شادی و نشاط هم جزو لاینفك هنر است و در این بین به‌نظر می‌رسد مجسمه‌سازان و نقاشان از همه اقشار هنری شادتر هستند.<BR><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">روانشناس:</SPAN> این قشر از جامعه وظیفه سنگین و مهمی بر دوش دارند كه البته در بسیاری مواقع هم شنیدن مشكلات دیگران به نظر سخت و غم‌انگیز می‌رسد اما روانشناسان چندان این ایده را قبول ندارند، چراكه معتقدند گذاشتن راه‌حل پیش پای كسانی كه تا مرز سیر شدن از زندگی هم پیش می‌روند، بسیار لذت بخش و شادی آفرین است. <BR></FONT></DIV> text/html 2011-09-15T03:49:23+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر گاج منتشرکرد http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/55 <P><FONT size=3 face=arial,helvetica,sans-serif><STRONG>کتاب کار</STRONG>&nbsp;<STRONG>ریاضی&nbsp; سال اول دبستان <U>مطابق با آخرین تغییرات</U> کتاب درسی91-90</STRONG></FONT> </P> <P><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>کتاب میکرو طبقه بندی<STRONG> <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ریاضی1پیش تجربی</FONT>&nbsp; </STRONG>ویرایش90</FONT></P> <P><FONT size=5 face=arial,helvetica,sans-serif>کتاب&nbsp; میکرو طبقه بندی<STRONG> <FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>حساب دیفرانسیل1</FONT>&nbsp; </STRONG>ویرایش90</FONT></P> <P><STRONG><FONT size=6 face=Arial></FONT></STRONG>&nbsp;</P> text/html 2011-09-15T03:47:37+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر لیست کتاب های خیلی سبز http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/54 <P>زیست سال دوم</P> <P>زیست سال سوم</P> <P>زیست1پیش</P> <P>زیست2پیش</P> <P>زمین شناسی</P> text/html 2011-09-14T19:28:40+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مدیر لیست کتاب های مبتکران http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/53 <P>آموزش شیمی2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>پرسش های چهار گزینه ای شیمی 2&nbsp;&nbsp; مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>آموزش شیمی3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهندس&nbsp; بهمن بازرگانی</P> <P>پرسش های چهارگزینه ای&nbsp; شیمی3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;مهندس بهمن بازرگانی&nbsp; </P> <P>آموزش شیمی1پیش&nbsp;&nbsp; مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>پرسش های چهار گزینه ای شیمی 1پیش مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>آموزش شیمی 2پیش&nbsp; مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>پرسش های چهار گزینه ای شیمی 2 پیش&nbsp; مهندس بهمن بازرگانی</P> <P>عربی به زبان ساده&nbsp;&nbsp;(تجربی- ریاضی)&nbsp; ایادفیلی</P> <P>زبان انگلیسی&nbsp;سوم&nbsp;&nbsp;دکتر اناری </P> <P>زبان پیش&nbsp; &nbsp;دکتر اناری</P> <P>فیزیک2&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود زاده</P> <P>فیزیک3&nbsp; محمودزاده</P> <P>&nbsp;فیزیک1پیش &nbsp; محمود زاده</P> <P>فیزیک 2پیش&nbsp; &nbsp;محمودزاده</P> <P>ریاضی 2&nbsp;&nbsp; هاشمی</P> <P></P> text/html 2011-09-14T15:59:55+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم گفتگو با خدا http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/52 <DIV class="postrow has_after_content"> <DIV class=content> <DIV id=post_message_56420> <BLOCKQUOTE class="postcontent restore "><FONT color=purple><B>الو سلام<BR><BR>منزل خداست؟<BR><BR>این منم مزاحمی که آشناست...<BR><BR>هزار دفعه دلم این شماره را گرفته است<BR><BR>ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداست...<BR><BR>شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است<BR><BR>به ما که میرسد حساب بنده هایتان جداست؟<BR><BR>الو...<BR><BR>دوباره قطع و وصل شد!<BR><BR>خرابی از دل من است یا که عیب سیم هاست؟؟؟<BR><BR>چرا صدایتان نمیرسد؟ کمی بلندتر<BR><BR>صدای من چطور؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟<BR><BR>اگر اجازه میدهی برایت درد دل کنم...<BR><BR>شنیده ام که گریه بر تمام درد ها شفاست!<BR><BR>دل مرا بخوان به سوی خود تا سبک شوم<BR><BR>پناهگاه این دل شکسته خانه شماست...<BR><BR>الو مرا ببخشید باز مزاحمت شدم<BR><BR>دوباره زنگ میزنم دوباره...<BR><BR>تا خدا خداست!</B></FONT> </BLOCKQUOTE></DIV></DIV></DIV> text/html 2011-09-14T08:32:44+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم حذف کنکور تا سال 93 http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/51 <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=left src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOe-uBkn0jJZeUOHdeQzvw9kJPS0jEG9UFt56ywJ0zZ5fZWKjLBA">به گزارش واحد مرکزی خبر، ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان آموزش و پروش متوسطه کشور در همدان افزود: پیش بینی شده آموزش و پرورش در سال‌های آینده امتحانات 2 سال پایانی متوسطه را به صورت نهایی برگزار کند و این نمرات را به تدریج در اختیار سازمان سنجش قرار دهد تا این سازمان با اعمال ضرایب خاص‌، نمرات را مبنای قبولی در دانشگاه‌ها قرار دهد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وی گفت: درسال تحصیلی گذشته سوابق تحصیلی دانش‌آموزان در پایه‌ی سوم متوسطه در اختیار سازمان سنجش قرار گرفت که نمرات امتحان نهایی دانش آموزان تا 25 درصد در ارتقاء رتبه‌های کنکور و نمرات آن تأثیر مثبت داشت.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش افزود: بنا داریم با یک نوبته شدن مدارس، کلاس‌های تقویتی - جبرانی و کنکوری را در نوبت دوم تمامی مدارس کشور گسترش دهیم و بخشنامه‌ی برگزاری این کلاس‌ها به تمام ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور ابلاغ شده است.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سحرخیز گفت: شرکت در این کلاس‌ها به صورت مشارکت داوطلبانه و تمایل دانش آموز خواهد بود و هزینه‌های برگزاری کلاس‌ها نیز حدود 50 درصد هزینه‌های کلاس‌های بخش خصوصی خواهد بود.</FONT></P><FONT size=2>&nbsp; </FONT> text/html 2011-09-14T08:19:11+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم دوره دیپلم در رشته های نظری و فنی 12 ساله می شود. http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/50 <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>ابراهیم سحر‌خیز، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره‌ی وضعیت ادامه فعالیت مقطع پیش‌دانشگاهی با توجه به سالی ـ واحدی شدن آن، اظهار داشت: در رابطه با این دوره تحصیلی، سال قبل مقطع پیش‌دانشگاهی را در دبیرستان‌ها تجمیع کردیم، به گونه‌ای که در حال حاضر هر دبیرستان از سال اول متوسطه تا پیش‌دانشگاهی را دارد.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وی افزود: امسال نیز برای یکسان کردن نظام امتحانات و ارائه واحد و نیز ساماندهی یکپارچه دبیران، پیش‌دانشگاهی را مانند دبیرستان از «ترمی ـ واحدی» به «سالی ـ واحدی» تبدیل کرده‌ایم.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سحرخیز تصریح کرد: تا زمانی که ساختار جدید نظام آموزشی به صورت 3،3،6 (6 سال ابتدایی، 3 سال متوسطه اول، 3 سال متوسطه دوم) مستقر نشود، دوره‌ی پیش‌دانشگاهی با محتوا و شکل فعلی به قوت خود باقی می‌ماند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><STRONG><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>* اجرای ساختار 3،3،6 پس از نهایی شدن&nbsp; سند ملی آموزش و پرورش&nbsp; و&nbsp; برنامه درسی ملی </FONT></STRONG></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>معاون وزیر آموزش و پرورش درباره زمان استقرار ساختار جدید نظام آموزشی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که اگر «سند ملی آموزش و پرورش» و «برنامه درسی ملی» به سرانجام برسد، در آن صورت هر سال در دو پایه تحصیلی کتاب‌های درسی تغییر می‌یابد و ساختار جدید نیز در آن پایه مستقر می‌شود.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وی ادامه داد: بر این اساس در سال اول اجرای این طرح، کتاب‌های اول و ششم ابتدایی تغییر می‌کند و پس از آن نیز در هر سال 2 پایه تحصیلی تغییر می‌یابد، تا اینکه پس از حدود 5 سال از اجرای طرح، دیگر چیزی با عنوان «پیش‌دانشگاهی» باقی نمی‌ماند.</FONT></P> <P dir=rtl><STRONG><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>* دیگر چیزی با عنوان «پیش‌دانشگاهی» باقی نمی‌ماند</FONT></STRONG></P> <P dir=rtl><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سحرخیز عنوان کرد: با اجرای ساختار جدید نظام آموزشی، دیپلم تمام رشته‌های «نظری» و «فنی و حرفه‌ای و کاردانش» 12 ساله می‌شود و دیگر چیزی با عنوان «پیش‌دانشگاهی» باقی نمی‌ماند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیز همچنان اخذ دیپلم در سال سوم متوسطه صورت می‌گیرد و «پیش‌دانشگاهی» عنوان «پایه چهارم» نخواهد داشت؛ چون در ساختار فعلی، نظام اخذ دیپلم 12 ساله است و گذراندن پیش‌دانشگاهی نیز الزامی نیست و قید عنوان «سال چهارم دبیرستان» برای «پیش‌دانشگاهی» با تسامح صورت می‌گیرد.</FONT></P> text/html 2011-09-14T08:02:49+01:00 bookshopmoallem.mihanblog.com مریم سوم مهر زنگ سال تحصیلی جدید نواخته میشود. http://bookshopmoallem.mihanblog.com/post/49 <IMG border=0 hspace=0 alt="جشن شکوفه ها و جوانه ها" align=left src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTI_o1nHVmuRs239oOaYpiISgm9m842SrNHRuossp46aNuAjxTQBw"> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>علی فرهادی، مدیر مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبری فارس «توانا» اظهار داشت: روز چهارشنبه 30 شهریور به عنوان روز شکوفه‌ها و جوانه‌ها نامگذاری شده است و دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی و اول راهنمایی در مدارس حضور می‌یابند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش آماده‌ی بازگشایی مدارس است، ادامه داد: کمیته‌های بازگشایی مدارس در ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور تشکیل شده و در حال انجام برنامه‌هایشان هستند.</FONT></P> <P dir=rtl align=justify><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>مدیر مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: این وزارتخانه برنامه‌های متنوعی را به مناسبت بازگشایی مدارس پیش‌بینی کرده است تا دانش‌آموزان سالی سرشار از موفقیت را آغاز کنند. </FONT></P>